Skladovanie lodí v novej hale, uzimovanie motorov a lodí, nové modely 2018 už na ceste k nám!!!

Podporujeme šport

Podporujeme športovcov vo vodných športoch...

Robert Hencz: jazdí v kategórii O-500, O-700 a Formula 500.  Majster sveta F-500 v roku 2013

 

Attila Hencz: jazdí v kategórii O-125, O-175 a Formula 125.  2. Vicemajster sveta O-175 v roku 2012